VTSPOST Kết nối mọi khoảng cách. Nhanh chóng, an toàn và chính xác

Tổng đài viên tư vấn

Hà Nội: 0829.740.777
0829.741.777
0829.742.777
0829.746.777
0919.270.515
Hotline: 024.99.995.995
024.99.995.996
Hồ Chí Minh: 0829.748.777
0829.749.777
0829.754.777
0829.764.777
0946.544.555
Bưu chính VTS - Bảng giá chuyển phát Quốc Tế

* Để nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 02/09/2017 VTS cung cấp dịch vụ chuyển phát đảm bảo cho tất cả các đơn hàng chuyển qua VTS (bất kể hình thức chuyển phát nhanh hay hỏa tốc).
 

* Chuyển phát đảm bảo (cung cấp dịch vụ báo phát cho tất cả các đơn hàng được từ khi nhận hàng đến khi phát hàng).
 

* Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước

* Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế

* Bảng giá chuyển phát nhanh đi NHẬT

* Bảng giá chuyển phát nhanh COD

* Bảng giá chuyển phát nhanh HOẢ TỐC